sport

Aktywność fizyczna młodych ludzi – Ćwiczenia dla młodych osób

Marzec 9, 2017

Młodzi ludzie coraz częściej zasiadają za komputerem. Jest to plaga nowoczesności. Gdzie podziały się czasy, w których młode dzieci od rana do wieczora przesiadywały na boisku? Wydaje się, że przeminęły bezpowrotnie..

Sport to zdrowie. Specjaliści mówią, że codziennie powinno się uprawiać ćwiczenia fizyczne. Minimum 2 razy w tygodniu. W szkołach podstawowych oraz gimnazjum zajęcia wychowania fizycznego są przeciętnie 3 razy w tygodniu po 45 minut. Młodzi ludzie coraz częściej załatwiają sobie zwolnienia lekarskie, robią wszystko co mogą, żeby nie ćwiczyć.

Jest to plaga, z którą powinniśmy walczyć. Rodzice powinni wpajać swoim dzieciom od najmłodszych lat, że sport to zdrowie. Powinien on być nieodłącznym elementem w życiu każdego człowieka.

Jak będzie wyglądać nasza przyszłość? Siedząc cały dzień przed komputerem nasze oczy będą ulegały zniszczeniu, kręgosłup będzie się niszczył. Kolejną bardzo groźną konsekwencją braku uprawiania sportu jest otyłość. Wśród młodych ludzi prawdziwa plaga…